ខ្មែរក្រោម ចូលរួមប្រកួតប្រណាំងទូក ង ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ នៅរដ្ឋ Oregon

កាលពីថ្ងៃទី ០៩-១២ កន្លងទៅថ្មីនេះ ក្រុមកីឡាករ ទូក ង ខ្មែរក្រោម បានចូលរួម ការប្រកួតប្រណាំងទូក ង ប្រចាំឆ្នាំ ២០១១ “Portland Dragon Boat Race 2011” នៅរដ្ឋ Oregon ។ ទូក ង មកពីបណ្តា រដ្ឋនានា ក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រមាណជា ៧៥ ក្រុម ដែលបានចុះឈ្មោះ ចូលរួមប្រកួត សម្រាប់ឆ្នាំ នេះ។ ចំណែកក្រុមកីឡាករទូក ង ខ្មែរក្រោម ចូលរួមប្រកួតទាំងពីរភេទ គឺក្រុមកីឡាករស្រ្តី និងបុរស។ លទ្ធផលនៃការប្រកួតចុងក្រោយ ក្រុមកីឡាករទូក ង ខ្មែរក្រោម ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ជាទីគាប់ចិត្ត។ ដោយឡែក ការប្រណាំងផ្នែកបុរស សម្រាប់ចម្ងាយ ២០០០ម៉ែត្រ ទូក ង ខ្មែរក្រោម ដណ្តើមបានលេខ ៣។ ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​ក្រោម រស់នៅ​ក្នុង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ បាន​សម្ដែង​មោទនភាព​របស់​ខ្លួន ​ក្នុង​ការ​ខិតខំ​ប្រកួត​ប្រជែង​យក​ជ័យជម្នះ ពីការ​អុំ​ទូក​ប្រណាំងនេះ។ ពួក​គេ​និយាយ​ថា ជ័យ​ជម្នះ  ដែល​បានមកគឺ ​ដោយ​សារ​កម្លាំង​សាមគ្គីភាព និង​ការ​ព្យាយាម​បង្ហាញ​ ពី​សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៃ​កីឡាករ​ខ្មែរ​ក្រោម។

.