ខួប ២៦ឆ្នាំ នៃព្រឹត្តិការណ៍កាសេ៥០ នៅកម្ពុជាក្រោម’

នៅថ្ងៃទី ០១ កុម្ភៈ ២០១១នេះ គឺជាទិវាខួបឆ្នាំ ទី ២៦នៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬចលនា KC50 នៅទឹកដី កម្ពុជាក្រោម ដែលរដ្ឋការយួនកុម្មុនិស្ត ប្រើនយោបាយ មហិច្ឆតា សម្លាប់ខ្មែរឲ្យផុតពូជ ហើយជាព្រឹត្តិកាណ៍ ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ សម្រាប់កូនខ្មែរ ដែលមិនអាចបំភ្លេច នូវទុក្ខវេទនា របស់អ្នកស្នេហាជាតិខ្មែរក្រោម រាប់ពាន់ សែនម៉ឺននាក់ ដែលត្រូវបានរដ្ឋការយួន ចាប់ដាក់ គុកងងិត និងធ្វើទារុណកម្ម យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ បណ្តាលឲ្យ ខ្មែរក្រោម ខ្លះស្លាប់ ខ្លះឆ្កួត និងអ្នកខ្លះទៀត វង្វេងស្មារតី បាត់បង់ការចងចាំជាដើម។ ជុំវិញករណី ដ៏សែនឈឺចាប់នេះ លោក ហៅ ឈួនលី ធ្វើសេចក្តី រាយការណ៍ដូចតទៅ៖

Texte alternatif

.