ក្រុម​ចលនា​យុវជន គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចុះ​ពិនិត្យ​បង្គោល​ព្រំដែន នៅ​ខេត្តស្វាយរៀង​

​ក្រុម​ចលនា​យុវជន រួមជាមួយ នឹង​មន្ត្រី​ថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ និង​សកម្មជន​របស់ខ្លួន​រាប់រយ​នាក់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ២០១៤ នេះ បាន​ចុះទៅពិនិត្យ​តម្រុយ​បង្គោល​ព្រំដែន​ចំនួន​ពីរ​កន្លែង ក្នុង​ខេត្តស្វាយរៀង​ ។ រូបថតៈ ស៊ឺន ចើងចើន ​

_DSC0089 _DSC0110 _DSC0119 _DSC0120 _DSC0121 _DSC0141 _DSC0147 _DSC0164 _DSC0234 _DSC0236 _DSC0239 _DSC0240