កិច្ចសន្ទនា ជុំវិញស្ថានភាពយួនរំលោភសិទ្ធិខ្មែរ នៅកម្ពុជាក្រោម(ភាគ ២)

ព្រះតេជគុណ អស់លោក នាក់ នាង មិត្ត អ្នកស្តាប់វិទ្យុ សំឡេងកម្ពុជាក្រោម ជាទី គោរពរាប់អាន។ នៅថ្ងៃនេះ កម្មវិធីផ្សាយ របស់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សូមលើក យកនូវកិច្ចសន្ទនា រវាងអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេង កម្ពុជាក្រោម ជាមួយ នឹងសមណ និស្សិតខ្មែរក្រោម មួយព្រះអង្គ ដែលសូមមិន បញ្ចេញព្រះនាម បច្ចុប្បន្ន កំពុងបន្តការសិក្សា នៅសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យ ខេត្តព្រះត្រពាំង ស្តីអំពីចំណុចសំខាន់ៗ ចំនួន ៣គឺ៖ ទី ១ ស្តីអំពី ការសិក្សាអប់រំរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម នៅតាមបណ្តាវត្តអារាម ទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោម។ ទី ២ ស្តីអំពីស្ថានភាពនៃការរស់ នៅរបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ក្រោមរបប់អាណានិគម បក្សកុម្មុនិស្តយួនសព្វថ្ងៃ និងទី ៣ស្តីអំពីឧត្តមគតិរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរក្រោម។ ដូច្នេះ សូមអស់ លោកអ្នកនាង តាមដានកិច្ចសន្ទនា ដូចតទៅនេះ៖ .