កាលបរិច្ឆេទ​សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ប្រារព្ធខួប ៦៥ ឆ្នាំ ទិវា ៤ មិថុនា​

​នៅ​ថ្ងៃទី ៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ នេះ ជា​ខួប ៦៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃ “​កម្ពុជា​ក្រោម​ឋិត​នៅក្រោម​រដ្ឋ​ចំណុះ​វៀតណាម ឬ ថ្ងៃ​បារាំង​កាត់ ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម​ឲ្យ​យួន​ត្រួ​ត្រា កាលពី ថ្ងៃទី ០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​១៩៤៩ ។ សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា ក្រោម​នៅ​ជុំវិញ បាន ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខូ​ប​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​មួយ​នេះ នៅ​គ្រប់​ទីកន្លែង​ដែលមាន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរក្រោម​រស់នៅ ។ ខាងក្រោម​នេះ​ជា​កាល បរិច្ឆេទ ដែល​សាខា​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នឹង​ប្រារព្ធ​ពិធី​រំឭក​ខួប​មួយ​នេះ នៅតាម​រដ្ឋ , ទីក្រុង , ខេត្ត និង ប្រ ទេស នានា ក្នុង​ពិភពលោក ។​

(​នៅ​កន្លែង​មួយចំនួន​ដែល​យើង​មិនទាន់​ទទួលបាន​ព័ត៌មាន នឹង Update នៅពេល​ក្រោយ​) ។​

លូហ្គូ ខួប ៦៥ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ។ រចនាដោយ IPhea Maurer
លូហ្គូ ខួប ៦៥ ឆ្នាំ នៃទិវា ៤ មិថុនា ។ រចនាដោយ IPhea Maurer

សហរដ្ឋអាមេរិក៖
សាខាប្រចាំទីក្រុង San Jose នឹងប្រារព្ធនៅ វត្តខេមររង្សី រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California នឹងប្រារព្ធ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំទីក្រុង Longbeach រដ្ឋ California នឹងប្រារព្ធនៅវត្តកម្ពុជាក្រោម នៅថ្ងៃទី អាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំរដ្ឋ Washinton State នឹងប្រារព្ធ នៅថ្ងៃទី អាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំរដ្ឋ Colorado នឹងប្រារព្ធ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំរដ្ឋ Illinois (អ៊ីលីណយ) នឹងប្រារព្ធ នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំរដ្ឋ Florida នឹងប្រារព្ធ នៅថ្ងៃ អាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។
សាខាប្រចាំរដ្ឋ Jew Jersey និងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

ប្រទេសបារាំង៖
ទីក្រុងប៉ារិស នឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤
ប្រទេសកាណាដា៖
ខេត្ត Ontario នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

ប្រទេស New Zealand ៖
ទីក្រុង Auckland ប្រារព្ធថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

ប្រទេសអូស្ត្រលី៖
ទីក្រុង Victory នឹងប្រារព្ធនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី ០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមលោកអ្នកទាក់ទងទៅប្រធានតំបន់ និង ប្រធានសាខា ដែលលោកអ្នករស់នៅ ។