កម្លាំង​អាជ្ញាធរ​ខណ្ឌមានជ័យ រារាំងមិនឲ្យក្រុមយុវជន​ជិះ​កង់​ នៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ

​កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ខណ្ឌមានជ័យ រាប់រយ​នាក់ នៅ​ថ្ងៃទី ១៧ សីហា ២០១៤ បាន​ចុះមក​រារាំង​ការជួបជុំ​របស់​ក្រុមយុវជន នៅ​ទីស្នាក់ការ​អង្គការ​មាតា​ធម្មជាតិ ក្រោយ​វត្ត​សន្សំ​កុសល​។ ការ​ការប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នេះ ក្នុង​បំណង​ជិះ​កង់​ទៅកាន់​ចំណុច​សំខាន់ៗ មួយចំនួន​ជុំវិញ​ក្រុងភ្នំពេញ ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ អំពី​ការការពារ​បរិស្ថាន នៅ​តំបន់​អា​រ៉ែ​ង ។​ រូបថតៈ ស៊ឺន ចែងចើន

_DSC0016 _DSC0032 _DSC0043 _DSC0052 _DSC0063 _DSC0067 _DSC0080 _DSC0095 _DSC0115 _DSC0121 _DSC0125 _DSC0129 _DSC0162 _DSC0169 _DSC0170