សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរំឭកខួប ១៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃចូលជាសមាជិក UNPO

July 8, 2016 3:46 AMComments Off on សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរំឭកខួប ១៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃចូលជាសមាជិក UNPO
សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនឹងរំឭកខួប ១៥ ឆ្នាំ ថ្ងៃចូលជាសមាជិក UNPO

ដោយ ថាច់ ប្រីជា គឿន|សារព័ត៌មានព្រៃនគរ សាខាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ប្រចាំរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងប្រារព្ធពិធីអបអរ សាទរខួប ១៥ ឆ្នាំ ដើម្បីរំឭកដល់ថ្ងៃដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលជាសមាជិកអង្គការ ប្រជាជាតិ និងប្រជាជនគ្មានតំណាង ហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា UNPO ។ ពិធីនេះ ប្រារព្ធនៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ចាប់ពីម៉ោង ៦ ដល់ម៉ោង ១២ អាធ្រាត នៅសណ្ឋាគារ Imperial Dragon Restaurant  ដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហព័ន្ធ ខ្មែរម្ពុជាក្រោមមួយចំនួន ដូចជា លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ប្រធានប្រតិបត្តិ  លោក ចៅ សេរី អនុប្រធានទី ២  លោក ចៅ រៀប  […]

Read more ›