កំណត់ហេតុ និងសេចក្ដីសម្រេច​របស់​អង្គសន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ភាគ ១

January 15, 2017 8:16 PMComments Off on កំណត់ហេតុ និងសេចក្ដីសម្រេច​របស់​អង្គសន្និបាត​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ភាគ ១
ថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងថ្ងៃទី ២ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ រូបថតៈ ថាច់ ប្រីជា គឿន

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម កំណត់ហេតុសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ថ្ងៃទី ១៣-១៥ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ទីក្រុង ឡាស់ស្វេហ្គាស រដ្ឋនេវ៉ាដា សហរដ្ឋអាមេរិក នៅអគារ ៣០២០ E Bonanza #100 Las Vegas, Nevda 89101, U.S.A.  ថ្ងៃសៅរ៍ទី ១៤ មករា ឆ្នាំ ២០១៧ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ក. របៀបវារៈ ១. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ។ ២. ឡើងផែនការណ៍ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ៣. ពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខន្តិកៈសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ ៤. ធ្វើប័ណ្ណសមាជិកជូនសមាជិកសមាជិកាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ ៥. ស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជ្រាបគំនិត “សិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង” ជូនពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោម […]

Read more ›

ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

January 14, 2017 3:23 AMComments Off on ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦
ទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ជាថ្ងៃទី ១ នៃសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ចុងសប្ដាហ៍ នេះ ។ នេះរូបថត ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីប្រទេសនានា ដូចជា កម្ពុជា, កាណាដា, ទ្វីបអឺរ៉ុប និងរដ្ឋនានា នៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក កំពុងតែទទួលអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរ ។ របៀបវារៈថ្ងៃនេះ ជាកិច្ចប្រជុំដោយឡែករបស់គណៈកម្មការនាយក សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដើម្បីពិភាក្សាគ្នា មុនពេលឈានចូលសន្និបាតពេញអង្គ ។

Read more ›

កិច្ចសំណេះសំណាល

January 13, 2017 2:22 PMComments Off on កិច្ចសំណេះសំណាល
កិច្ចសំណេះសំណាល

នៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះ ព្រះសង្ឃ និងថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បាននិមន្ត និងអញ្ជើញមកជាបណ្ដើរៗ ពីប្រទេសនានា និងរដ្ឋនានាក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក មកជួបជុំគ្នានៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីចូល រួមសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ និង ខួប ២០ ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែល នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ សប្ដាហ៍នេះ ។ នៅរៀលថ្ងៃនេះ ខណៈដែលសន្និបាត ពេញអង្គមិនទាន់ឈានចូល និងខណៈ ដែលផ្ញៀវមិនទាន់អញ្ជើញមកគ្រប់នៅឡើយ ព្រះសង្ឃនិង ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួន បានធ្វើកិច្ច សំណេះសំណាលគ្នា មួយនៅក្នុងវត្តពុទ្ធិកៈខ្មែរ […]

Read more ›

ប្រតិភូ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក អញ្ជើញ​មកដល់​ទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada

1:21 PMComments Off on ប្រតិភូ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក អញ្ជើញ​មកដល់​ទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada
ប្រតិភូ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក អញ្ជើញ​មកដល់​ទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada

ដំណើរមកដល់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម មកពីប្រទេសនានា ក្នុងពិភពលោក រួមមាន អឺរ៉ុប កាណាដា អូស្ត្រាលី កម្ពុជា និងរដ្ឋនានាក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិក  ដើម្បីចូលរួមសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ដែល នឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៣-១៤ និង ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តែងតែបើកកិច្ចប្រជុំដំណាច់ឆ្នាំ ដើម្បីបូកសរុបការងារ និងពិភាក្សាលើគម្រោងសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី ។ កិច្ចប្រជុំដំណាច់ ឆ្នាំ ២០១៦ នេះ ផ្ដោតលើប្រធានបទ “ខួប ២០ ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម” ។ ក្រៅពីនេះ នឹងមានរបៀបវារៈសំខាន់ៗ មួយចំនួនដូចជា៖ បូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំ, ដាក់ផែនការឆ្នាំថ្មី ។ […]

Read more ›

អបអរសាទរសន្និបាតឆ្នាំ ២០១៦

January 12, 2017 6:11 PMComments Off on អបអរសាទរសន្និបាតឆ្នាំ ២០១៦
អបអរសាទរសន្និបាតឆ្នាំ ២០១៦

អបអរសាទរសន្និបាតឆ្នាំ ២០១៦ សឺន ថាយធន —————————–

Read more ›

ប្រវត្តិបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

January 3, 2017 10:24 AMComments Off on ប្រវត្តិបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
ប្រវត្តិបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

នៅថ្ងៃទី ១៣, ១៤ និង ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៧ ខាងមុខនេះ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម នឹងធ្វើសន្និបាត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ ក្រោមប្រធានបទ “ខួប ២០ ឆ្នាំ ថ្ងៃបង្កើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម” ដើម្បីបូកសរុបការ ងារ ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ និងដាក់ផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយនិងរំឭកឡើងវិញនូវប្រវត្តិនៃការបង្កើត និងសកម្មភាពតស៊ូរបស់ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម រយៈពេល ២០ ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ នៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដើម្បីស្វែងរកសេរីភាព និង “សិទ្ធិសម្រេចវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯង” ជូនប្រជាជាតិខ្មែរក្រោម នៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។ សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ នេះ នឹងប្រារព្ធ នៅទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក សមាជិកា […]

Read more ›