គណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

May 30, 2016 12:57 AMComments Off on គណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
គណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

សមាជិក សមាជិកានៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម បានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការនាយកអាណត្តិថ្មី នៅថ្ងៃ ទី ២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ បន្ទាប់ពីបានជួបជុំគ្នាអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃ នៅអគារ មជ្ឈមណ្ឌល San Jose Asonic នាទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក ។ គណៈកម្មការនាយក ៩ រូបដែលជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិថ្មី ២០១៦ – ២០២០ នេះ រួមមាន៖ ទី ១ លោក ថាច់ សេ មាន ៤៩ សំឡេង ទី ២ លោក ចៅ រៀប មាន ៥៤ សំឡេង ទី ៣ លោក ប្រាក់ សេរីវុឌ្ឍិ៍ […]

Read more ›

នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាត លើកទី ១០ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

May 10, 2016 8:17 AMComments Off on នាមសប្បុរសជនឧបត្ថម្ភ មហាសន្និបាត លើកទី ១០ នៃ សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម
មុខសណ្ថាគារ Shilo នាទីក្រុង Tacoma រដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥៖ ថតរូបជុំគ្នាពេលបានបញ្ចប់ ថ្ងៃទីពីរ នៃសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ របស់សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

១. លោក ថាច់ តង នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៥០០ ដុល្លារ ។ ២.ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង គុយ គង់នៅវត្តពុទ្ធឃោសាចារ្យ ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៣០០ ដុល្លារ ។ ៣. ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង គង់នៅវត្តខេមររង្សី ទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ២០០ ដុល្លារ ។ ៤. លោក ឡឹម ស៊ីវ៉េត នៅទីក្រុងសាន់ហូស្សេ រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក ចំនូន ៣០០ ដុល្លារ ។ ៥. ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង […]

Read more ›

ខ្មែរក្រោម នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ គ្រោង​នឹង​រៀបចំ​ទទួល​មហាសន្និបាត សកល​លើក​ទី ១០ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

May 2, 2016 6:22 AMComments Off on ខ្មែរក្រោម នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ គ្រោង​នឹង​រៀបចំ​ទទួល​មហាសន្និបាត សកល​លើក​ទី ១០ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​
ខ្មែរក្រោម នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ គ្រោង​នឹង​រៀបចំ​ទទួល​មហាសន្និបាត សកល​លើក​ទី ១០ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​

កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ ទី ២៣ ខែមេសា ចុង​សប្តាហ៍​កន្លងទៅនេះ ព្រះសង្ឃ និង​គណៈកម្មការ​វត្ត​ពុទ្ធឃោសាចារ្យ និង​វត្ត ខេមររ​ង្សី នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ នៃ​រដ្ឋកា​លី​ហ្វ​រ​ញ៉ា ភាគ​ខាងជើង​សហរដ្ឋអាមេរិក បាន បើក​កិច្ចប្រជុំ លើកដំបូង ស្តីអំពី ការបង្កើត​គណៈកម្មកា​រ​រៀបចំ​មហាសន្និបាត​សកល​លើក​ទី ១០ ក្រោម​អធិបតីភាព ព្រះ​តេជ ព្រះ​គុណ ត្រឹង គុយ ព្រះចៅអធិការ វត្ត​ពុទ្ធឃោសាចារ្យ និង​ព្រះតេជព្រះគុណ សឺ​ង យ៉ឹ​ង រតនា ព្រះចៅអធិការ វត្ត​ខេមររ​ង្សី​។ កិច្ច​ប្រជុំបាន ឯកភាពគ្នា​ផ្តោតលើ​របៀបវារៈ​ចំនួន ៣ គឺ​៖ ​ទី​១ បង្កើតជា​រចនាសម្ព័ន្ធ​គណៈកម្មការ​មួយ ប្រចាំ​នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ​ ។ ​ទី​២ រៀបចំ​កម្មវិធី​មហាសន្និបាត​សកល​លើក​ទី ១០ នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ទីក្រុង​សាន់​ហូ​ស្សេ​ ។ ​ទី​៣ ស្តាប់​របាយការណ៍​សហ​ព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម​ ។​ ​បន្ទាប់ពី​បាន​ជជែក​ប្តូរ​យោ​យល់ និង​ពិភាក្សាគ្នា​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ប្រធានបទ […]

Read more ›