ព្រះវិហារមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេត៍ ត្រូវរងអគ្គីភ័យ

January 11, 2014 11:57 pmComments Off
ព្រះវិហារមជ្ឈមណ្ឌលព្រះពុទ្ធសាសនាទីបេត៍ ត្រូវរងអគ្គីភ័យ

សឺ​ង វិចិត្រ l VOKK- តាម​ព័ត៌មាន​ផ្លូវការ​នៅ​ប្រទេស​ចិន និង​ព័ត៌មាន​តាម​បណ្ដាញ​សង្គម​មួយចំនួន​ឲ្យ​ដឹងថា នៅ​ថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៤ ព្រះវិហារ​មួយ​ដែល​ត្រូវបាន​គេ​ស្គាល់​ថា​ជា មជ្ឈមណ្ឌល​ធំ​បំផុត​របស់​ព្រះពុទ្ធសាសនា ទី​បេ​ត៍​នៅ​ប្រទេស ចិន ត្រូវ​រងគ្រោះ​អគ្គីភ័យ​ដោយ​មិនដឹង​ច្បាស់​ពី​មូលហេតុ ។​ ​គេហទំព័រ ​ផ្លូវការ​របស់ Zhongguo Xinwen Wang (​ជា​សាខា​មួយ​របស់​ស៊ីន​ហួរ​) បាន​ឲ្យ​ដឹងថា ព្រះវិហារ​ព្រះពុទ្ធសាសនា ទី​បេ​ត៍ Serthar ឬ ក៏​ធ្លាប់បាន​ហៅថា Larung Gar ស្ថិតនៅ​ខេត្ត Sichuan ត្រូវ​ខូចខាត​យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដោយ​អគ្គីភ័យ ដែល កើតឡើង​នៅ​រាត្រី​ទី ០៩ មករា ។​ ​អគ្គីភ័យ​បាន​បំផ្លាញ​យ៉ាងតិចណាស់ ១០ អាគារ​ក្នុង​វត្ត ប៉ុន្តែ​គ្មាន​នរណា​ត្រូវរបួស​ឡើយ ។ គេហទំព័រ​នេះ ក៏បាន​បញ្ជាក់ថា សមត្ថកិច្ច​ពន្លត់ភ្លើង ប៉ូលិស […]

Read more ›